PERTANDINGAN KRAF UPCYCLED DIORAMA

penaja

 

DIORAMA

 Pertandingan Kraf 'Upcycled' Diorama

SEMPENA SAMBUTAN PESTA KAAMATAN PERINGKAT NEGERI SABAH

ANJURAN KAAMATANTV 
(JAWATANKUASA TEKNIKAL, PUBLISITI DAN HEBAHAN)

 

TEMA: RUMAH TRADISIONAL/BUDAYA DI SABAH

 

KATEGORI PENYERTAAN

 

 1. Pertandingan ini terbuka kepada seluruh rakyat Sabah.

 

 1. Penyertaan adalah PERCUMA.

 

 1. Penyertaan  adalah  terbuka  kepada  penyertaan  individu  atau  berkumpulan  dengan bilangan ahli tidak melebihi empat (4) orang.

 

 1. Kos ciptaan, bahan keperluan  dan  persiapan  adalah  di  atas  tanggungan  individu  atau  kumpulan  masing- masing.   Bahan-bahan  yang  digunakan  adalah  terdiri  dari  pelbagai  barangan  terpakai atau kitar semula seperti plastik, kertas, tin dan lain-lain.

 

 1. Ciptaan yang dihasilkan mestilah sesuai  dengan tema pertandingan iaitu “Rumah Tradisional/Budaya di Sabah.    Ciptaan  mestilah  menunjukkan  ciri-ciri rumah tradisi yang di negeri ini  dengan  kos  penciptaan  /  pembuatan  yang rendah.

 

 

 1. Bahan yang dibenarkan bagi hasil ciptaan mestilah terdiri daripada bahan terpakai atau bahan kitar semula atau gabungan kedua-duanya.

 

 

 

 1. Cetusan   idea   ciptaan   mestilah   daripada   janaan   idea   sendiri   dan   bukan   tiruan

             (plagiarism).

 

 

HASIL PENYERTAAN

 

 1. Hasil ciptaan/diorama hendaklah berukuran minima 1.0 kaki (ft) x 1.0 kaki (ft) dan maksima 3.0 kaki (ft) x 3.0 kaki (ft)

 

 1. Peserta perlulah menyediakan VIDEO PENERANGAN selama 2 Minit berkaitan hasil ciptaan/diorama yang dipertandingkan.

 

 1. Pendaftaran penyertaan pertandingan boleh dibuat di pautan berikut:
  BORANG PENDAFTARAN PERTANDINGAN KRAF DIORAMA

 

 1. Penyertaan peserta yang tidak lengkap TERBATAL DENGAN SERTA MERTA.

 

 1. 20 Hasil ciptaan/diorama yang terpilih akan diminta untuk dipamerkan pada sesi akhir

Pertandingan.

 

 1. Tarikh Akhir Penghantaran Penyertaan adalah pada 1 June 2022 (RABU)

 

 1. Keputusan panel hakim adalah MUKTAMAD.

 

KRITERIA PEMARKAHAN

 

BIL

PERKARA

MARKAH

1.

Penggunaan Bahan Terpakai & Bahan Kitar Semula

70 %

2

Kreativiti

20%

3

Pematuhan Tema Pertandingan

10%

 

PEMILIKAN

 

Peserta bersetuju bahawa Hasil Penyertaan menjadi hakmilik mutlak Penganjur selepas

Hasil Penyertaan dihantar kepada Penganjur. Penganjur berhak menggunakan Hasil

Penyertaan secara penuh atau suntingan (mengikut kesesuaian) bagi tujuan promosi dan

publisiti.Peserta tidak mempunyai hak untuk menuntut sebarang bayaran bagi tujuan yang

dinyatakan tersebut.

 

HADIAH

Hadiah berupa wang tunai dan sijil penyertaan ;

Johan : Wang Tunai RM 1000.00 + Sijil Penyertaan

Naib Johan : Wang Tunai RM 600.00+ Sijil Penyertaan

Tempat Ketiga : Wang Tunai RM300.00 + Sijil Penyertaan

 

MUAT TURUN POSTER PERTANDINGAN ONLINE KAAMATANTV

 

 

CONTOH GAMBAR DIORAMA

 

 

penaja